Valtias.fi
Kirjanmerkki

Tietosuojakäytäntö

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 24.5.2023

Tämän käytännön englanninkielinen versio (solitairebliss.com/privacy-policy) on hallitseva versio. Sen tulee toimia ensisijaisena lähteenäsi, jos tämän käännöksen ja englanninkielisen version välillä on ristiriitaa.
Tämä käytännön käännös on tarkoitettu avuksesi, eikä sen ole tarkoitus muuttaa käytäntöjemme sisältöä.

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä noudattamalla tätä tietosuojakäytäntöä ("Käytäntö"). Tämä Käytäntö kuvaa, minkä tyyppisiä tietoja voimme kerätä sinulta tai mitä tietoja voit antaa ("Henkilötiedot") valtias.fi sivustolla ("Sivusto" tai "Palvelu") ja kaikilla siihen liittyvillä tuotteilla tai palveluilla (yhteisesti "Palvelut"), ja käytäntömme näiden Henkilötietojen keräämiseksi, käyttämiseksi, ylläpitämiseksi, suojaamiseksi ja julkaisemiksi. Tässä kuvataan myös käytettävissä olevia vaihtoehtojasi Henkilötietojesi käytön suhteen, ja kuinka voit päästä käsiksi niihin ja päivittää niitä.

Tämä Käytäntö on laillisesti sitova sopimus sinun ("Käyttäjä, "sinä" tai "sinun) ja Mongoose Net Ltd.:n ("Mongoose Net Ltd.", "me" tai "meidän") välillä. Jos teet tämän sopimuksen yrityksen tai muun oikeushenkilön puolesta, vakuutat, että sinulla on valtuudet solmia tämä sopimus kyseisen tahon puolesta. Tällöin termit "Käyttäjä", "sinä" tai "sinun" viittaavat kyseiseen tahoon. Jos sinulla ei ole valtuutuksia tai et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, et saa hyväksyä tätä sopimusta etkä käyttää Sivustoa ja Palveluita. Käyttäessäsi Sivustoa ja Palveluita tunnustat lukeneesi ja ymmärtäneesi tämän Käytännön ehdot ja sitoutuvasi niihin. Tämä Käytäntö ei koske sellaisten yritysten käytäntöjä, joita emme omista tai hallitse, tai henkilöitä, joita emme työllistä tai johda.

Automaattinen tiedonkeruu

Kun avaat Sivuston, palvelimemme tallentavat automaatisesti selaimesi lähettämät tiedot. Nämä tiedot voivat sisältää esimerkiksi laitteesi IP-osoitteen, selaimesi tyypin ja version, käyttöjärjestelmän tyypin ja version, kieliasetukset tai verkkosivun, jolla vierailit ennen Sivustolle ja Palveluihin tulemistasi, Sivustolla ja Palveluissa vierailemasi sivut, näillä sivuilla käytetty aika, Sivustolta etsimäsi tiedot, käyttöajat ja päivämäärät sekä muita tilastoja.

Automaattisesti kerättyjä tietoja käytetään vain mahdollisten väärinkäytösten tunnistamiseen ja tilastotietojen saamiseksi Sivuston ja Palveluiden käytöstä ja trafiikista. Näitä tilastotietoja ei muutoin koota yhteen siten, että niistä tunnistaisi tietyn järjestelmän Käyttäjän.

Henkilötietojen kerääminen

Voit käyttää Sivustoa ja Palveluita kertomatta meille itsestäsi tai paljastamatta mitään sellaisia tietoja, joiden perusteella sinut voisi tunnistaa tietyksi, tunnistettavissa olevaksi henkilöksi. Jos kuitenkin haluat käyttää joitain Sivuston toimintoja, sinua voidaan pyytää antamaan tiettyjä Henkilötietoja (kuten nimesi ja sähköpostiosoitteesi).

Vastaanotamme ja tallennamme kaikki tiedot, jotka tietoisesti annat meille luodessasi tilin tai täyttäessäsi mitä tahansa Sivustolla olevia lomakkeita. Tarvittaessa nämä tiedot voivat sisältää seuraavat tiedot:

  • Tilin tiedot (kuten käyttäjänimi, yksilöllinen käyttäjätunnus, salasana jne.)
  • Yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.)

Voit halutessasi olla luovuttamatta meille Henkilötietojasi, mutta tällöin et ehkä pysty hyödyntämään joitain Sivuston ominaisuuksia. Käyttäjät, jotka eivät ole varmoja siitä, mitkä tiedot ovat pakollisia, voivat ottaa yhteyttä meihin.

Lasten yksityisyys

Emme tietoisesti kerää Henkilötietoja alle 13-vuotiailta lapsilta. Jos olet alle 13-vuotias, älä lähetä mitään Henkilötietojasi Sivuston ja Palveluiden kautta. Jos sinulla on syy uskoa, että alle 13-vuotias lapsi on antanut meille Henkilötietoja Sivuston ja Palveluiden kautta, ota meihin yhteyttä pyytääksesi, että poistamme kyseisen lapsen Henkilötiedot Palveluistamme.

Kannustamme vanhempia ja laillisia huoltajia valvomaan lastensa Internetin käyttöä ja auttamaan tämän Käytännön toteuttamisessa ohjeistamalla lapsiaan olematta koskaan antamatta Henkilötietoja Sivuston ja Palveluiden kautta ilman heidän lupaansa. Pyydämme myös, että kaikki lapsista huolehtivat vanhemmat ja lailliset huoltajat ryhtyvät tarvittaviin varotoimenpiteisiin varmistaakseen, että heidän lapsiaan ohjeistetaan olemaan koskaan luovuttamatta Henkilötietoja verkossa ilman heidän lupaansa.

Kerättyjen tietojen käyttö ja käsittely

Toimimme GDPR:n ehtojen mukaisena rekisterinpitäjänä ja tietojenkäsittelijänä Henkilötietoja käsiteltäessä, ellemme ole tehneet kanssasi tietojenkäsittelysopimusta, jolloin sinä olisit rekisterinpitäjä ja me olisimme tietojenkäsittelijöitä.

Roolimme voi myös vaihdella Henkilötietoihin liittyvän erityistilanteen mukaan. Toimimme rekisterinpitäjän ominaisuudessa, kun pyydämme sinua toimittamaan niitä Henkilötietojasi, jotka ovat tarpeen Sivuston ja Palveluiden käytön varmistamiseksi. Tällaisissa tapauksissa olemme rekisterinpitäjiä, koska määrittelemme Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja noudatamme GDPR:n mukaisia rekisterinpitäjien velvoitteita.

Toimimme tietojenkäsittelijän ominaisuudessa tilanteissa, joissa annat Henkilötietojasi Sivuston ja Palveluiden kautta. Emme omista tai hallitse lähetettyjä Henkilötietoja tai tee niitä koskevia päätöksiä, ja Henkilötietojasi käsitellään vain ohjeidesi mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa Henkilötietoja luovuttava Käyttäjä toimii GDPR:n ehtojen mukaisesti rekisterinpitäjänä.

Voidaksemme tarjota Sivuston ja Palvelut sinulle tai täyttääksemme lakisääteiset velvoitteet, saatamme joutua keräämään ja käyttämään tiettyjä Henkilötietoja. Jos et anna pyytämiämme tietoja, emme välttämättä pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä tuotteita tai palveluita. Sinulta keräämiämme tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Käyttäjätilien luominen ja hallitseminen
  • Käyttäjäkokemuksen parantaminen
  • Oikeudellisiin pyyntöihin vastaaminen ja vahinkojen ehkäiseminen
  • Sivuston ja Palveluideen johtaminen ja operoiminen

Henkilötietojesi käsittely riippuu siitä, kuinka olet vuorovaikutuksessa Sivuston ja Palveluiden kanssa, missäpäin maailmaa olet ja päteekö jokin seuraavista: (i) olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan erityistarkoitukseen; tämä ei kuitenkaan päde, jos Henkilötietojen käsittely on Kalifornian kuluttajatietosuojalain tai eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen alaista, (ii) tietojen antaminen on välttämätöntä kanssasi tehdyn sopimuksen ja/tai sopimusta edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; (iii) käsittely on välttämätöntä sinua koskevan laillisen velvoitteen noudattamiseksi; (iv) käsittely liittyy tehtävään, joka suoritetaan yleisen edun vuoksi tai meille määrättyä julkista valtaa käytettäessä; (v) käsittely on välttämätöntä meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Voimme myös yhdistää tai koota joitain Henkilötietojasi palvellaksemme sinua paremmin sekä parantaaksemme ja päivittääksemme Sivustoamme ja Palveluitamme.

Luotamme käyttäjän suostumukseen ja omiin oikeutettuihin etuihimme GDPR:n mukaisina oikeusperustoina, joiden perusteella keräämme ja käytämme Henkilötietojasi.

Huomaa, että joidenkin lakien mukaan meillä voi olla oikeus käsitellä tietoja, kunnes vastustat käsittelyä kieltäytymällä, ilman, että sinun tarvitsee turvautua suostumukseen tai mihinkään muuhun yllä olevista oikeusperustoista. Selvennämme mielellämme käsittelyyn soveltuvat erityiset oikeusperustat ja erityisesti sen, onko henkilötietojen toimittaminen lakisäätäinen vai sopimukseen perustuva vaatimus vai edellytys sopimuksen tekemiseksi.

Tietojen luovuttaminen

Riippuen pyydetyistä palveluista tai välttämättömyydestä suorittaa jokin tapahtuma tai tarjota pyytämäsi Palvelu, voimme jakaa tietosi luotettujen tytäryhtiöidemme ja yhteisyritystemme, yhteistyökumppaneiden, sopimusyritysten ja palveluntarjoajien (yhdessä "Palveluntarjoajat") kanssa. Kyseessä on tahot, joihin nojaudumme saadaksemme apua Sivuston ja Palveluideen operoinnissa, ja joiden tietosuojakäytännöt ovat yhdenmukaiset meidän käytöntöjemme kanssa, tai jotka suostuvat noudattamaan meidän henkilötietoja koskevia käytäntöjä. Emme jaa mitään tietoja ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

Palvelutarjoajilla ei ole oikeutta käyttää tai luovuttaa tietojasi lukuun ottamatta tilannetta, jossa se on välttämätöntä palvelujen suorittamiseksi puolestamme tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Palveluntarjoajille annetaan ainoastaan tiedot, joita he tarvitsevat tehtäviensä suorittamiseen, emmekä oikeuta heitä käyttämään tai luovuttamaan mitään toimitettuja tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa tai muihin tarkoituksiin. Jaamme ja luovutamme tietojasi vain seuraavien kategorioiden Palveluntarjoajille:

  • Mainosverkostot
  • Data-analytiikan palvelut
  • Käyttäjien todentamisen palvelut

Voimme myös lain vaatiessa tai salliessa luovuttaa mitä tahansa keräämiämme, käyttämiämme tai vastaanottamiamme tietoja, esimerkiksi haasteen tai vastaavan oikeudellisen prosessin noudattamiseksi, ja uskoessamme vilpittömässä mielessä, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme suojelemiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, petoksen tutkimiseksi tai viranomaisten pyyntöön vastaamiseksi.

Liiketoiminnan muuttuessa, kuten sulautumisessa tai toisen yrityksen hankinnassa tai myytäessä kaikki tai osa omaisuudesta, käyttäjätilisi ja Henkilötietosi ovat todennäköisesti siirrettävien omaisuuserien joukossa.

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme ja käytämme Henkilötietojasi niin kauan kuin on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi ja niin kauan kuin käyttäjätilisi pysyy aktiivisena, sopimuksemme täytäntöönpanemiseksi ja riitojen ratkaisemiseksi, ellei laski edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Saatamme käyttää Henkilötiedoistasi johdettuja tai niitä sisältäviä yhdistettyjä tietoja, kun olet päivittänyt tai poistanut ne, mutta emme tavalla, joka tunnistaisi sinut henkilökohtaisesti. Säilytysajan umpeudettua Henkilötiedot poistetaan. Näin ollen oikeutta saada tietoja, poistaa, korjata tai siirtää niitä ei voida vahvistaa säilytysajan umpeutumisen jälkeen.

Tietojen siirtäminen

Sijainnistasi riippuen tiedonsiirrot voivat sisältää tietojesi siirtämisen ja tallentamisen muuhun kuin omaan maahasi, mukaan lukien Yhdysvallat. Henkilötietojasi siirretään Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin vain, jos olet siihen nimenomaisesti suostunut tai GDPR:n määräämissä tapauksissa, ja niitä käsitellään etujesi mukaisesti.

Sinulla on oikeus saada tietoa oikeusperiaatteista tietojen siirtämisessä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan tai mihin tahansa kansainvälisen julkisoikeuden alaiseen tai kahden tai useamman maan perustamaan kansainväliseen järjestöön, kuten YK:hon, ja meidän turvatoimistamme tietojesi turvaamiseksi. Jos tällaista tiedonsiirtoa tapahtuu, voit lukea lisää asiasta tämän Käytännön asiaankuuluvista kohdista tai tiedustelemalla asiasta meiltä käyttäen yhteytiedot-osiossa ilmoitettuja yhteystietoja.

GDPR:n mukaiset tietosuojaoikeudet

Jos asut Euroopan talousalueella ("ETA"), sinulla on tiettyjä tietosuojaoikeuksia ja pyrimme ryhtymään kohtuullisiin toimiin voidaksesi korjata, muuttaa, poistaa tai rajoittaa Henkilötietojesi käyttöä. Jos haluat saada tiedon meillä olevista Henkilötiedoistasi tai jos haluat niiden poistettavan järjestelmistämme, ole yhteydessä meihin. Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

(i) Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus, jonka olet aiemmin antanut Henkilötietojesi käsittelyyn. Siltä osin kuin Henkilötietojesi käsittelyn laillisena perustana on suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikutta käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista.

(ii) Sinulla on oikeus saada tieto Henkilötietojesi käsittelemisestä, saada tieto käsittelyn tietyistä näkökohdista ja saada kopio käsittelyssä olevista Henkilötiedoistasi.

(iii) Sinulla on oikeus tarkistaa tietojesi paikkansapitävyys ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä täydentämään niitä Henkilötietoja, joiden uskot olevan puutteellisia.

(iv) Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla laillisella perusteella kuin suostumuksella. Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, meille määrättyä julkista valtaa käytettäessä tai noudattamiemme oikeutettujen etujen vuoksi, voit vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä tiettyyn tilanteeseesi liittyvän syyn vastaväitteesi perustaksi. Sinun on kuitenkin tiedettävä, että jos Henkilötietojasi käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin, voit vastustaa tätä käsittelyä milloin tahansa perustelematta asiaa. Saat tietoa siitä, käsittelemmekö tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, tutustumalla tämän Käytännön asiaankuuluviin kohtiin.

(v) Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus rajoittaa Henkilötietojesi käyttöä. Näihin tilanteisiin sisältyy muun muassa: kiistät Henkilötietojesi paikkansapitävyyden ja meidän on tarkistettava ne; käsittely on laitonta, mutta vastustat Henkilötietojesi poistamista ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista; meidän ei enää tarvitse käsitellä Henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimustesi laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; olet vastustanut käsittelyä, kunnes on varmistettu, syrjäyttävätkö lailliset perusteemme sinun lailliset perusteesi. Jos käsittelyä on rajoitettu, tällaiset Henkilötiedot merkitään sen mukaisesti ja säilytystä lukuun ottamatta niitä käsitellään vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön suojelemiseksi tai tärkeän yleisen edun vuoksi.

(vi) Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus saada Henkilötietosi meiltä poistettavaksi. Näihin tilanteisiin sisältyy: Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai niitä muuten käsiteltiin; peruutat suostumuksesi suostumukseen perustuvaan käsittelyyn; vastustat käsittelyä tiettyjen sovellettavan tietosuojalain sääntöjen mukaisesti; käsittely tapahtuu suoramarkkinointitarkoituksiin; ja Henkilötietoja on käsitelty laittomasti. Tietojen poistamiseen ei ole kuitenkaan oikeutta esimerkiksi silloin, kun käsittely on välttämätöntä: sanan- ja tiedonvapauden oikeuden käyttämiseksi; laillisen velvoitteen noudattamiseksi; tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

(vii) Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi Henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja jos se on teknisesti mahdollista, saada ne siirrettäväksi toiselle valvojalle ilman meidän estettämme edellyttäen, että tällainen siirto ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

(viii) Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle Henkilötietojesi keräämisestä ja käyttämisestä. Jos et ole tyytyväinen suoraan meille tekemäsi valituksen lopputulokseen, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Saat lisätietoja asiasta ottamalla yhteyttä paikalliseen tietosuojaviranomaiseen ETA:ssa. Tätä sovelletaan edellyttäen, että Henkilötietojasi käsitellään automaattisesti ja että käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen, jossa olet osallisena, tai sopimusta edeltäviin velvoitteisiin.

Kalifornian yksityisyyden suoja

Kaliforniassa asuvilla kuluttajilla on tiettyjä Henkilötietoihinsa liittyviä lisäoikeuksia Kalifornian kuluttajatietosuojalain ("CCPA") nojalla. Jos olet Kaliornian asukas, tämä osio koskee sinua.

Tässä Käytännössä selostettujen oikeuksien lisäksi Kalifornian asukkailla, jotka antavat laissa määriteltyjä Henkilötietoja saadakseen Palveluita henkilökohtaiseen, perheen tai kotitalouden käyttöön, on oikeus pyytää ja saada meiltä kerran kalenterivuodessa tietoa luokista ja tietyistä Hhenkilötiedoista, joita olemme keränneet ja luovuttaneet.

Lisäksi Kalifornian asukkailla on oikeus pyytää Henkilötietojensa poistamista tai kieltäytyä Henkilötietojensa myynnistä, joka voi sisältää Hhenkilötietojen myynnin, luovuttamisen tai siirtämisen toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle rahallista tai muuta arvokasta palkkiota vastaan. Voit tehdä sen ottamalla meihin yhteyttä. Emme syrji sinua, jos käytät CCPA:n mukaisia oikeuksiasi.

Kuinka käyttää oikeuksiasi

Kaikki oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voi osoittaa meille tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Huomaa, että saatamme pyytää sinua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin vastaamme tällaisiin pyyntöihin. Pyyntösi tulee sisältää riittävät tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet se henkilö, joka väität olevasi, tai että olet kyseisen henkilön valtuutettu edustaja. Jos saamme pyyntösi valtuutetulta edustajalta, voimme pyytää todisteita siitä, että olet toimittanut tälle valtuutetulle edustajalle valtakirjan tai että valtuutetulla edustajalla on muuten voimassa oleva kirjallinen valtuutus lähettää pyyntöjä puolestasi.

Sinun on annettava riittävät tiedot, jotta voimme ymmärtää pyyntösi oikein ja vastata siihen. Emme voi vastata pyyntöösi tai antaa sinulle Henkilötietoja, ellemme ensin vahvista henkilöllisyyttäsi tai valtuutustasi tehdä pyyntö ja varmista sitä, että Henkilötiedot liittyvät sinuun.

Evästeet

Sivustomme ja Palvelumme käyttävät "evästeitä" auttamaan mukauttamaan online-kokemustasi. Eväste on tekstitiedosto, jonka nettisivupalvelin asettaa kiintolevyllesi. Evästeitä ei voida käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten toimittamiseen tietokoneellesi. Evästeet on määritetty sinulle yksilöllisesti, ja vain evästeen sinulle lähettäneen verkkotunnuksen verkkopalvelin voi lukea niitä. Jos päätät kieltää evästeet, et ehkä pysty kokemaan täysin Sivuston ja Palveluiden ominaisuuksia.

Saatamme käyttää evästeitä tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja seurantaan turvallisuuden ja personoinnin vuoksi, Sivuston ja Palvelujen operoimiseksi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Lisätietoja keräämistämme evästeistä ja niiden tarkoituksesta löydät sivulta Evästeseloste. Huomaa, että sinulla on mahdollisuus joko hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti oletuksena, mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia kieltämään evästeet.

Data-analytiikka

Sivustomme ja Palvelumme voivat käyttää kolmannen osapuolen analytiikkatyökaluja, jotka käyttävät evästeitä, verkkojäljitteitä tai muita vastaavia tiedonkeruutekniikoita tavallisen nettiaktiivisuuden ja netin käytön tietojen keräämiseen. Kerättyjä tietoja käytetään tilastoraporttien laatimiseen Käyttäjän toiminnasta, kuten siitä, kuinka usein Käyttäjät vierailevat Sivustollamme ja Palveluissamme, millä sivuilla he käyvät ja kuinka usein jne. Käytämme näistä analytiikkatyökaluista saatuja tietoja Sivustomme ja Palveluidemme suorituksen seurantaan ja niiden parantamiseen. Emme käytä kolmannen osapuolen analytiikkatyökaluja käyttäjiemme henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen seuraamiseen tai keräämiseen, emmekä yhdistä tilastoraporteista kerättyjä tietoja yksittäisiin Käyttäjiin.

Älä seuraa -signaalit

Jotkut selaimet sisältävät "Älä seuraa" -ominaisuuden, joka ilmoittaa vierailemillesi verkkosivustoille, ettet halua online-aktiivisuuttasi seurattavan. Seuranta ei ole sama asia kuin sivustoa käyttäessä tapahtuva tietojen käyttäminen tai kerääminen. Näissä tarkoituksissa seuranta tarkoittaa henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevien tietojen keräämistä kuluttajilta, jotka käyttävät tai vierailevat eri sivustoilla tai verkkopalveluissa ajan myötä. Se, miten selaimet viestivät "Älä seuraa" -ominaisuudesta, ei ole vielä yhtenäistä. Tämän seurauksena Sivustoa ja Palveluita ei ole vielä määritetty tulkitsemaan selaimesi välittämiä Älä seuraa -signaaleja tai vastaamaan niihin. Siitä huolimatta, kuten tässä Käytännössä on kuvattu yksityiskohtaisemmin, rajoitamme Henkilötietojesi käyttöä ja keräämistä. Jos haluat kuvauksen selainten ja mobiililaitteiden Älä seuraa -protokollasta tai saada lisätietoja käytettävissä olevista vaihtoehdoista, käy sivulla internetcookies.com

Mainokset

Saatamme näyttää online-mainoksia ja voimme jakaa asiakkaistamme koottuja ja yksilöimättömiä tietoja, joita me tai mainostajamme keräävät käyttäessäsi Sivustoa ja Palveluita. Emme jaa mainostajille yksittäisiä asiakkaita koskevia henkilökohtaisesti tunnistettavissa olevia tietoja. Joissakin tapauksissa saatamme käyttää näitä koottuja ja tunnistamattomia tietoja tarjotaksemme räätälöytyjä mainoksia harkitulle yleisölle.

Sosiaalisen median ominaisuudet

Sivustomme ja Palvelumme voivat sisältää sosiaalisen median ominaisuuksia, kuten Facebook- ja Twitter-painikkeet, Jaa tämä -painikkeet jne. (yhteisesti "sosiaalisen median ominaisuudet"). Nämä sosiaalisen median ominaisuudet voivat kerätä IP-osoitteesi, vierailemasi sivun Sivustollamme ja Palveluissamme, ja voivat asettaa evästeen, jotta sosiaalisen median omainaisuudet toimivat oikein. Sosiaalisen median ominaisuuksia isännöivät joko kunkin tarjoajat tai suoraan Sivustollamme ja Palveluissamme. Vuorovaikutustasi näiden sosiaalisen median ominaisuuksien kanssa säätelee kunkin tarjoajan tietosuojakäytännöt.

Sähköpostimarkkinointi

Tarjoamme sähköisiä uutiskirjeitä, jotka voit tilata vapaaehtoisesti milloin tahansa. Olemme sitoutuneet pitämään sähköpostiosoitteesi luottamuksellisena emmekä paljasta sitä kolmansille osapuolille paitsi tietojen käyttö ja käsittely -osioissa sallituissa tapauksissa. Säilytämme sähköpostitse lähetetyt tiedot soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

CAN-SPAM-lain mukaisesti kaikissa lähettämissämme sähköpostiviesteissä on selkeästi kerrottu, keneltä sähköposti on ja miten lähettäjään voi olla yhteydessä. Voit halutessasi lopettaa uutiskirjeiden tai markkinointisähköpostien vastaanottamisen seuraamalla näissä sähköpostiviesteissä olevia tilauksen peruuttamisen ohjeita tai olemalla yhteydessä meihin. Saat kuitenkin jatkossakin tärkeitä liiketoiminnallisia sähköpostiviestejä.

Saatamme harjoittaa kumppanuusmarkkinointia ja näyttää yhteistyökumppaneiden linkkejä Sivustolla ja Palveluissa tarjotaksemme sinulle liittyviä tai muita tuotteita ja palveluita. Jos napsautat yhteistyökumppanin linkkiä, selaimeesi asetetaan eväste, joka seuraa myyntejä välityspalkkioita varten.

Sivusto ja Palvelut sisältävät linkkejä muihin lähteisiin, jotka eivät ole meidän omistuksessamme tai hallinnassamme. Huomaa, että emme ole vastuussa tällaisten muiden lähteiden tai kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua olemaan tietoinen poistuessasi Sivustolta ja Palveluista ja lukemaan jokaisen Henkilötietoja mahdollisesti keräävän lähteen tietosuojalausunnot.

Google Analyticsin mainontaominaisuudet

Sivuston parantamiseksi keräämme anonyymejä tilastoja sivuston käynneistä Google Analyticsin kohderyhmätietojen ja kiinnostuksen kohteiden raportoinnin avulla.
Voit poistaa Google Analyticsin näyttömainonnan käyttämällä Google Ads asetuksia

Tietoturva

Suojaamme antamiasi tietoja tietokonepalvelimilla valvotussa, suojatussa ympäristössä, joka on suojattu luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai luovuttamiselta. Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia pyrkiessämme suojaamaan hallussamme olevat Henkilötiedot luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja luovuttamiselta. Tiedonsiirtoa Internetin tai langattomaton verkon kautta ei kuitenkaan voida taata.

Siksi, vaikka pyrimme suojaamaan Henkilötietojasi, ymmärrät, että (i) Internetissä on turvallisuus- ja yksityisyysrajoituksia, jotka eivät ole meidän hallinnassamme; (ii) sinun ja Sivuston ja Palveluiden välillä vaihdettujen tietojen turvallisuutta, yhtenäisyyttä ja yksityisyyttä ei voida taata; ja (iii) kolmas osapuoli voi parhaistakin yrityksistä huolimatta päästä tarkastelemaan tai peukaloimaan näitä tietojasi siirron aikana.

Koska Henkilötietojen turvallisuus riippuu osittain meidän kanssa viestimiseen käyttämäsi laitteen turvallisuudesta ja tietojesi suojaamiseen käyttämästäsi tietoturvasta, ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin näiden tietojen suojaamiseksi.

Tietovuoto

Jos saamme tietoomme, että Sivuston ja Palveluideen turvallisuus on vaarantunut tai Käyttäjien Henkilötietoja on paljastettu etuyhteydettömille kolmansille osapuolille ulkoisen toiminnan seurauksena, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietoturvahyökkäykset tai petokset, varaamme oikeuden toteuttaa kohtuullisen sopivia toimenpiteitä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tutkinta ja raportointi sekä tiedottaminen lainvalvontaviranomaisille ja yhteistyö heidän kanssaan. Tietovuodon sattuessa pyrimme kohtuullisin keinoin ilmoittamaan henkilöille, joita asia koskee, jos uskomme, että tietovuodosta on olemassa kohtuullinen riski Käyttäjän vahingoittamiseen tai jos laki muutoin edellyttää ilmoitusta. Kun teemme niin, julkaisemme ilmoituksen Sivustolla.

Muutokset ja lisäykset

Varaamme oikeuden muuttaa tätä Käytäntöä tai sen Sivustoon ja Palveluihin liittyviä ehtoja milloin tahansa harkintamme mukaan. Kun teemme niin, muutamme päivityspäivämäärän tämän sivun yläosassa. Voimme myös ilmoittaa sinulle harkintamme mukaan muulla tavoilla, kuten antamiesi yhteistietojen kautta.

Päivitetty versio tästä Käytännöstä tulee voimaan välittömästi muutetun Käytännön julkaisemisen jälkeen, ellei toisin mainita. Sivuston ja Palveluiden käytön jatkaminen muutetun Käytännön (tai muun tuolloin määritellyn toimenpiteen) voimaantulopäivän jälkeen määrittää suostumuksesi näihin muutoksiin. Emme kuitenkaan käytä Henkilötietojasi ilman suostumustasi olennaisesti poikkeavalla tavalla kuin Henkilötietojesi keräyshetkellä ilmoitettiin.

Tämän käytännön hyväksyminen

Tunnustat lukeneesi tämän Käytännön ja hyväksyt sen kaikki ehdot. Avaamalla ja käyttämällä Sivustoa ja Palveluita ja lähettämällä tietojasi hyväksyt olevasi sidottu tähän Käytäntöön. Jos et suostu tämän Käytännön ehtoihin, sinulla ei ole oikeutta käyttää Sivustoa ja Palveluita.

Yhteydenotto

Jos sinulla on mitään kysyttävää, huolenaiheita tai valituksia koskien tätä Käytäntöä, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä

Pyrimme ratkaisemaan valitukset ja riidat ja teemme kaikkemme kunnioittaaksemme toiveitasi käyttää oikeuksiasi mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa sovellettavien tietosuojalakien asettamissa määräajoissa.


Takaisin etusivulle


Valtias.fi
   
© 2021-2024 Valtias.fi, Kaikki oikeudet pidätetään
Rekisteröidy Valtias.fi-sivustolle
Käyttäjätunnus
Sähköposti
Salasana
Vahvista salasana
Onko sinulla jo tili? Kirjaudu sisään täällä
Rekisteröidy
Tervetuloa takaisin!
Käyttäjätunnus
Salasana

Rekisteröidy Valtias.fi-sivustolle
Kirjaudu
Pasianssi kaikkialla!
Tutustu uuteen sovellukseemme
Napsauta kuvakkeita tai skannaa QR-koodi puhelimellasi [ ? ]IPhoneilla - avaa puhelimesi kamera ja pidä sitä lähellä QR-koodia. Androneilla - jos sinulla ei ole QR-lukuohjelmaa, käy sivustolla mobiiliselaimella ja napsauta banneria!
Pasianssi-sovellus App Storessa
 
Pasianssi-sovellus Google Play -kaupassa